Highlander - Highlander Rafting Camp

Loading color scheme

 • For us, who live in Republika Srpska, the Tara canyon is not only the largest in Europe or the second in the world, a mountain beauty or the "tear of Europe".

 • Team building is more than a three decades a trend that all successful companies practice. Companies that want to enable their employees to get to know each other, to build mutual trust regardless of the job position and thus develop a team spirit and a sense of belonging to the company.

  The literal meaning of “team building" would be creating a team, but put it most briefly team building is a group of educational - recreational or entertainment - recreational activities aimed to create or strengthen the team and improve interpersonal relationships in order to achieve common goals.

  This can be achieved through motivational programs, adventure travel, contests and adventure tours (rafting and hiking). All these aspects of social activities can establish confidence, develop team spirit and raise adrenaline. They can be arranged in the nature, but can also be indoors, like following activities: wellness and spa, culinary competition, bowling or darts competition.

  There are many reasons why team building is useful and the Highlander Team recommends you to strengthen your team in the canyon, on the waves of the wild and beautiful river Tara.

  10 advantages of the team building activities:

  1. Improves communication amongst employees
  2. Develops better mutual understanding of the team members
  3. Allows team members to get to know each other, discover their weaknesses and virtues
  4. Allows team members to learn from each other and to cooperate better
  5. Increases productivity and efficiency of employees
  6. Increases employees’ loyalty
  7. Increases employees’ motivation
  8. Indicates the importance of the impact of each employee
  9. Creates a better understanding of the common goals of the company
  10. Company becomes more pleasant place to work

  Rafting in the Tara canyon is by far the biggest adventure that your employees will have and for a short time together they will overcome many challenges. Choose the Highlander team and give yourself and your employees something special, something that will be remembered. Make sure your team is even stronger and more unified!

  Rafting_team_building_highlander_1
  Rafting_team_building_highlander_2
  Rafting_team_building_highlander_3

   

  Rafting_team_building_highlander_4
  Rafting_team_building_highlander_5
  Rafting_team_building_highlander_6

   

   

 • Team building je već više od tri decenije trend koji praktikuju jake i uspešne kompanije. Kompanije koje žele da omoguće svojim zaposlenima da se bolje upoznaju, da izgrade međusobno povjerenje nezavisno od pozicije na kojoj rade i na taj način razviju timski duh i osjećaj pripadnosti kompaniji.

  Doslovan prevod engleske reči “team building” bio bi stvaranje tima, a najkraće rečeno objašnjava se kao skup edukativno-rekreativnih ili zabavno-rekreativnih aktivnosti kojima je cilj stvaranje tima ili osnaživanje i poboljšanje međuljudskih odnosa u postojećem kako bi se dosegli zajednički ciljevi.

  To je moguće ostvariti kroz motivacione programe, avanturistička putovanja, igre bez granica, razna takmičenja, ali i avanturističke izlete (splavarenje i planinarenje). Kroz sve ove vidove društvenih aktivnosti moguće je uspostaviti povjerenje, razviti timski duh i podići adrenalin. Moguće ih je organizovati u prirodi na otvorenom, ali isto tako mogu biti i u zatvorenom prostoru, kao što su: wellness aktivnosti, kulinarsko takmičenje, kuglanje ili takmičenje u pikadu.

  Mnogo je razloga zbog koji je timbilding koristan, a Highlander Tim vam preporučuje da jačate svoj tim u kanjonu, na talasima divlje i prelijepe rijeke Tare.

  10 prednosti timbilding aktivnosti:

  1. Poboljšava komunikaciju među zaposlenima
  2. Razvija bolje međusobno razumjevanje članova tima
  3. Omogućava da se bolje upoznaju, otkriju svoje slabosti i vrline
  4. Omogućava da uče jedni od drugih i da bolje sarađuju
  5. Povećava produktivnosti i efikasnosti zaposlenih
  6. Povećava lojalnost zaposlenih
  7. Povećava motivaciju zaposlenih
  8. Ukazuje na važnosti učinka svakog zaposlenog
  9. Stvara bolje razumjevanje zajedničkih ciljeva kompanije
  10. Kompanija postaje prijatnije mjesto za rad

   

  Rafting u kanjonu Tare je ubjedljivo najveća avantura u kojoj će se naći vaši zaposleni i za vrlo kratko vrijeme zajedno savladati mnoge izazove. Izaberite Highlander Tim i priuštite sebi i svojim zaposlenima nešto posebno, nešto čega će se sjećati.  Učinite da vaš tim bude još jači i složniji!

  Rafting_team_building_highlander_1
  Rafting_team_building_highlander_2
  Rafting_team_building_highlander_3

  Rafting_team_building_highlander_4
  Rafting_team_building_highlander_5
  Rafting_team_building_highlander_6

   

   

 • Vikend termine je potrebno dosta ranije rezervisati, a radne dane je moguće rezervisati i 7 dana ranije.

  Za sigurnu rezervaciju neophodno je uplatiti avans - 30 evra po osobi. U slučaju sprečenosti da iskoristite rezervisani aranžman, ne vrši se povraćaj avansa već je aranžman moguće iskoristiti u sledećoj sezoni u željenom terminu.

  Cijene svih aranžmana su izražene u evrima, po osobi.

  Aranžmani su na bazi punog pansiona.

  U cijene aranžmana su uključene sve takse (boravišna, rafting/kanjoning taksa i taksa za ulazak u nacionalni park), oprema za rafting ili kanjoning (neopremsko odijelo, čizmice, kaciga, prsluk za spasavanje) i transport od kampa do polazne tačke neke aktivnosti.

  Za realizaciju većine aranžmana ne postoji minimalan broj učesnika
  Minimalna preporučena starost učesnika je 8 godina, a za kanjoning 18 godina
  Prethodno iskustvo nije potrebno, osim za planinski biciklizam
  Smještaj i noćenja su u drvenim bungalovima
  Hranu je moguće prilagoditi za vegetarijance i vegane, ali uz prethodnu najavu.
  Nije dozvoljeno unositi alkohol u kamp
  Svi gosti moraju imati ličnu kartu, pasoš ili neki lični dokument
  Svi aranžmani se uz dogovor mogu produžiti, kombinovati i sl.
  Satnice navedene u opisu aranžmana nisu fiksne i mogu se mijenjati zavisno od želja i potreba gostiju, a u toku letnjeg špica menadžemnet kampa zdržava pravo organizovanja aktivnosti u više grupa i u različito vrijeme.

  Rafting kamp „Highlander“ posebnu pažnju posvećujemo sigurnosti i udobnosti za sve goste, ali ne odgovaramo za izgubljene ili oštećene stvari.

   

   

 • Ljudi imaju čudnu potrebu da u životu teže dostizanju nekih egzistencijalnih vrhova, koji postaju mnogo vrijedniji od samog života

Page 6 of 6